Hỏi đáp sức khỏe

Trung Tâm Công Bố Và Kiểm Nghiệm Sản Phẩm AZF
Họ tên: Công Ty TNHH Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm AZF , Địa chỉ: Hồ Chí Minh , Email: [email protected]
Hỏi:
AZF là công ty được thành lập với mục đích cung cấp giải pháp về các dịch vụ tư vấn pháp lý ngành thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Với đa dạng các dịch vụ như tiến hành thủ tục xin giấy chứng nhận vsattp; công bố sản phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; đăng ký/ thay đổi giấy phép kinh doanh ; dịch vụ thiết kế website; đăng ký sở hữu trí tuệ về thương hiệu, logo; và các giấy phép con tại các sở ban ngành trên cả nước.
Website: https://azf.vn https://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=1124 https://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=24344 http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=21408 https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=13885 http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=250461
Đáp: