Nghiên cứu khoa học

  • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học
    Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học
    Cập nhật ngày (23-03-2022)
    Ngày 28 - 10, Tại Trung tâm Y tế huyện tổ chức lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học cho các bác sỹ, dược sỹ, cử nhân, cao đẳng đang công tác tại các khoa, phòng của TTYT.