Hỏi đáp sức khỏe

Tìm hiểu khái niệm của Scrum là gì?
Họ tên: kim lan , Địa chỉ: hai phong , Email: [email protected]
Hỏi:

Tìm hiểu khái niệm của Scrum là gì?

Scrum là gì? Scrum là một quy trình phát triển phần mềm  Agile. Do đó, Scrum tuân thủ các nguyên tắc của Tuyên ngôn Agile. Tuy nhiên, Agility và Scrum không giống nhau. Hãy nhớ nhanh nhẹn là gì? Agile là một phương pháp luận thể hiện các giá trị và nguyên tắc cốt lõi nhất định, trong khi Scrum là quá trình "hiện thực hóa" các giá trị và nguyên tắc Agile.  Scrum framework là gì?  

Bạn đã hiểu khái niệm Scrum chưa? 

Để sử dụng Scrum, bạn cần hiểu các thành phần tạo nên Scrum và áp dụng chúng một cách phù hợp. Điều này bao gồm các giá trị cốt lõi (hay còn gọi là "ba chân" hoặc ba trụ cột của Scrum),  vai trò,  sự kiện và các tạo tác dành riêng cho Scrum. 

Khái niệm Scrum là gì?

 

 

Vậy các yếu tố (hay giá trị cốt lõi) của Scrum là gì?  

Tính minh bạch  

Để thành công với Scrum, thông tin về quá trình phát triển phải minh bạch và dễ hiểu. Những thông tin đó bao gồm tầm nhìn  sản phẩm, yêu cầu của khách hàng, tiến độ công việc, các vấn đề và trở ngại. 

 Từ đó, những người ở nhiều vai trò khác nhau có thể có đầy đủ thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định có giá trị nhằm nâng cao hiệu quả công việc của họ. Các công cụ và cuộc họp  Scrum  đảm bảo rằng thông tin là minh bạch cho tất cả các bên liên quan. 

Thanh tra - kiểm tra 

 Việc xem xét liên tục các hoạt động  Scrum đảm bảo rằng các vấn đề và giải pháp được phát hiện, đồng thời thông tin đa dạng và hữu ích đến được với những người tham gia dự án. Đánh giá kỹ lưỡng và liên tục là cơ chế khởi đầu cho việc tùy chỉnh và  cải tiến liên tục của Scrum. 

Sự điều chỉnh 

 Giống như bất kỳ phương pháp Agile nào, Scrum rất linh hoạt. Do đó, nó mang lại khả năng thích ứng rất cao. Dựa trên  thông tin minh bạch  từ các cuộc thanh tra và quy trình làm việc, Scrum có thể phản ứng chủ động với các thay đổi và đảm bảo thành công của dự án.

Vai trò của Scrum là gì? 

Trong Scrum, các nhóm tham gia phát triển phần mềm được chia thành các vai trò và trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tối ưu hóa các nhiệm vụ cụ thể: 

  • Product Owner: Người chịu trách nhiệm về sự thành công của dự án, xác định  các yêu cầu và cuối cùng là đánh giá  đầu ra của  nhà phát triển phần mềm. 

  •  Scrum Master: Người có hiểu biết sâu sắc về Scrum và cho phép nhóm  làm việc hiệu quả với Scrum. 

  •  Nhóm phát triển: Một nhóm đa chức năng  tự quản lý để  chuyển  các yêu cầu được tổ chức trong sản phẩm tồn đọng thành chức năng của hệ thống.

Tham khảo: https://fmit.vn/agile-scrum-expert

Các cuộc họp

Scrum xác định các quy tắc cho bốn sự kiện chính (cuộc họp) để tạo môi trường và  cách thức cho các thành viên  dự án làm việc và cộng tác. Sprint là một phân đoạn lặp đi lặp lại của quá trình phát triển phần mềm, thường có  thời gian ngắn (từ một đến bốn tuần). 

Lập kế hoạch Sprint  (Họp Lập kế hoạch Sprint) 

Họp lập kế hoạch cho SPRINT

Nhóm phát triển gặp gỡ chủ sở hữu sản phẩm để  lập kế hoạch công việc cho sprint. Lập kế hoạch liên quan đến việc lựa chọn  các yêu cầu để phát triển, phân tích và xác định công việc cần thực hiện, và ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.  Scrum sử dụng phương pháp tiếp cận từng phần và gia tăng, trong đó việc lập kế hoạch được thực hiện không chỉ một lần trong vòng đời của dự án, mà còn lặp đi lặp lại khi nó thích ứng với nhu cầu của dự án. 

Scrum hàng ngày 

Scrum Master tổ chức một cuộc họp nhóm sản xuất hàng ngày trong khoảng 15 phút để nhóm phát triển có thể chia sẻ tiến độ công việc của họ cũng như bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm trong sprint. 

Đánh giá sprint 

Vào cuối sprint, nhóm phát triển, cùng với chủ sở hữu sản phẩm, đánh giá (XONG) công việc đã thực hiện trong sprint cuối cùng và đề xuất bất kỳ tối ưu hóa hoặc thay đổi cần thiết nào đối với sản phẩm. Sprint hồi tưởng 

Cuộc họp cải tiến nước rút 

Với sự trợ giúp của Scrum Master, nhóm phát triển sẽ xem xét kỹ lưỡng các lần chạy nước rút đã hoàn thành gần đây để tìm cách cải thiện quy trình làm việc và bản thân sản phẩm.

Trang nguồn: https://fmit.vn/

 

 

Đáp: