Hỏi đáp sức khỏe

Cách tính lãi vay ngân hàng nhanh và chính xác nhất
Họ tên: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI , Địa chỉ: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM , Email: [email protected]
Hỏi:

Cách tính lãi vay ngân hàng nhanh và chính xác nhất 

Có hai cách  tính lãi vay ngân hàng hiện nay.

 

 Cách tính lãi tiền vay theo dư nợ gốc. 

 

 Nguyên tắc tính lãi tiền vay theo dư nợ gốc  như sau:

 

 Với cách tính lãi tiền vay theo  dư nợ gốc,  lãi vay theo từng kỳ trả lãi là như nhau trong suốt quá trình vay và được tính trên số tiền gốc ban đầu.

Lãi suất hàng tháng = Số dư gốc x Lãi suất  vay / kỳ hạn

 

 Ví dụ  tính lãi tiền vay trên dư nợ gốc:

 

 X vay 36 triệu đồng trong 12 tháng với  lãi suất 12% / năm. 

 Tiền gốc hàng tháng trả cho ngân hàng là 36 triệu / 12 tháng = 3 triệu đồng.

 

 Số tiền lãi hàng tháng phải trả cho ngân hàng  là: (36 triệu x 12%) / 12 tháng = 360.000 đồng

 

 Số tiền thanh toán hàng tháng là 3.360.000 đồng

Làm thế nào để giảm nợ và tính lãi cho một khoản vay 

 

 Khi tính lãi khoản vay theo  dư nợ giảm dần thì căn cứ vào số tiền thực vay sau khi  trừ đi số nợ gốc người vay đã trả trong  tháng trước. Khi số dư cho vay giảm, thì tiền lãi mà người đi vay phải trả. Công thức tính lãi trên số dư  giảm dần là:

 

 ・ Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng vay

 

 ・ Lãi suất ban đầu = số tiền vay x lãi suất hàng tháng

 

 ・ Lãi tháng sau = dư nợ gốc × lãi  vay

 

 Ví dụ: B vay 72 triệu đồng trong 12 tháng với  lãi suất 12% / năm.

 

 Vốn hàng tháng = 72 triệu ÷ 12 = 6 triệu

 

 Lợi nhuận tháng đầu tiên = (72 triệu x 12%) / 12 = 720.000 đồng

 

 Lợi nhuận tháng thứ 2 = (72T - 6T) x 12% / 12 = 660.000 đồng

 

 Các tháng tiếp theo được tính theo cách tương tự  cho đến khi trả hết nợ.

Xem thêm: Thủ tục vay thế chấp ngân hàng

Lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước quy định

Căn cứ Điều 1 Quyết định 1730 / QĐ-NHNN năm 2020, lãi suất cho vay ngắn hạn  bằng đồng Việt Nam tối đa của tổ chức tín dụng Phục vụ các thành phần kinh tế, ngành nghề và đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng vay theo quy định tại Thông tư 39/2016 / TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  tại  Việt Nam ban hành, lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước  như sau:

 

 - Tổ chức tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất tối đa 4,5% / năm đối với khoản vay ngắn hạn  bằng đồng Việt Nam.

 

 - Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa là 5,5% / năm đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam. 

 

 Như vậy có thể thấy, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam tối đa là 4,5% / năm, Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Đồng Việt Nam tối đa  là 5,5% / năm. năm.

Cách tính lãi suất cho khách hàng 

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về lãi suất cho vay như sau:

 

 (1) Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay thế chấp ngân hàng lãi xuất thấp theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.

(2) Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

 

 - Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

 

 - Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;

 

 - Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 

 - Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

 

 - Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.  (3) Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó. (4) Trường hợp chưa trả hoặc  trả chưa đầy đủ  và / hoặc trả lãi  hoặc trả không đầy đủ, khách hàng phải trả lãi cho khoản vay như sau:

 

 - Lãi  nợ gốc theo lãi suất tiền vay đã thoả thuận theo thời hạn  khoản vay  chưa trả. - Trường hợp khách hàng không trả lãi đúng hạn  quy định tại điểm a khoản này thì  lãi chậm trả theo tỷ lệ thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng  nhưng 10% trên số dư tiền lãi chậm trả. . / năm. theo các điều khoản thanh toán;

 

 - Nếu khoản  vay bị vỡ nợ, khách hàng phải trả lãi trên số dư nợ gốc  tương ứng với thời gian không trả nợ theo lãi suất áp dụng, không vượt quá 150% lãi suất tiền vay khi đến hạn.

 

 (5) Trong trường hợp áp dụng lãi suất đi vay điều chỉnh, tổ chức tài chính và khách hàng phải thống nhất các nguyên tắc và  yếu tố  xác định lãi suất vay đã điều chỉnh và thời điểm thực hiện các điều chỉnh đối với lãi suất  vay.

 

 Do các yếu tố quyết định mức lãi suất điều chỉnh nên bên cho vay  áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất khi nhiều mức lãi suất cho vay khác xảy ra.

 

 Trên đây là những thông tin hữu ích cho việc tính lãi suất ngân hàng. Trân trọng!

Để biết thêm thông tin về dịch vụ đáo hạn ngân hàng 

vui lòng truy cập website: https://vayvonhcm.com/ 

Đáp: